Hírek

Meghosszabbítottuk a dolgozat leadási határidejét!

Az új időpont május 2., éjfél!


 

Meghosszabbított jelentkezés!

Az új határidő a TDK-ra való jelentkezésre április 22.


 

2022

XII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia - Felhívás

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tizenkettedik alkalommal szervez TDK-t azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat.

A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A XII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Nemzetközi tanulmányok
 2. Jog
 3. Környezettudomány
 4. Művészetelmélet
 5. Művészeti alkotások 

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a Tutori programban részt vevő diákok és a Collegium Iuridicum szakkollégium diákjai számára a XII. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán-, társadalom- és reáltudományi szakterületeken a 2023-as XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Fontos időpontok:

 • elektronikus jelentkezés: 2022. április 11., 23:59 óra (dolgozat/művészeti alkotás címe és kivonata/leírása)
 • a dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2022. április 29., 23:59 óra 

 • A TDK időpontja: 2022. május 19-21.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményei ITT.


Művészeti alkotások esetében 

Művészeti alkotások szekció résztvevői a következő területek művelői lehetnek:

 1. Sík- és térbeli művészet (festészet, szobrászat, tervezőgrafika, fotó, design, installáció stb.)
 2. Időbeli művészet (animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.)
 3. Zeneművészet (szóló és kamaraművek előadása)
 4. Színművészet, táncművészet

A következő információkat szükséges megadni:

 1. Az alkotás vagy előadás címét, az alkotó(k) vagy előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét.
 2. Egy minimum 1000, maximum 2000 leütést tartalmazó leírást a nevezett alkotásról vagy az előadott műről, amelynek feltétlenül tartalmaznia kell a műfaji besorolást, a technikát (amennyiben releváns), a mű eredeti méreteit, a mű konceptuális és technikai leírását. Ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

Az alkotói TDK-ra az alábbi feltételeket teljesítő műalkotásokkal/előadásokkal lehet jelentkezni:

 1. A műalkotások esetében (szobor, festmény stb.) a mű leghosszabb oldala nem haladhatja meg az 1 métert.
 2. A kétdimenziós alkotások esetében kötelező csatolni a műről egy professzionális reprót (fotót), illetve minimum 3 részletképet.
 3. A háromdimenziós alkotások esetében kötelező csatolni a műről minimum 3 különböző szögből készített fotót.
 4. Az időbeli művészetek, a színművészet, táncművészet és a zeneművészet esetén, maximum 15 perc hosszúságú alkotással, előadással lehet jelentkezni.
 5. A TDK-ra nevezett mű mellett egy maximum 5 művet tartalmazó, digitális vagy nyomtatott formátumú portfólió is csatolható, amely az alkotó tevékenységét, érdeklődési körét tükrözi.
 6. A bemutatók, előadások, vetítések maximális ideje 15 perc lehet.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.


 

Program

Május 20.

11:00 – Megnyitó (https://meet.google.com/ufr-kham-jbf)

 • dr. Tonk Márton, rektor
 • dr. Weiszburg Tamás, az OTDT alelnöke 

12:00 – Jog szekció - Közjog tagozat (https://meet.google.com/mky-jcqr-vrt)

15:00 – Művészeti alkotások szekció (https://meet.google.com/xqk-uavw-vxk)

16:00 – Jog szekció - Magánjog tagozat (https://meet.google.com/bqg-mgvn-tue)

 

Május 21.

14:00 – Eredményhirdetés (https://meet.google.com/fmb-wddy-avt)

 •          Köszöntés: dr. Balog Adalbert, rektorhelyettes és dr. Szenkovics Dezső, a kar dékánja
 •          Táncbemutató – Táncművészet szakos hallgatók előadása
 •          Díjkiosztás

 

*A járványhelyzetre való tekintettel minden programpont online zajlik, a Google Meet felületén. Figyelem, a konferencia szekcióit videofelvételen rögzítjük!

 

A konferencia kivonatos füzete »IDE« kattintva érhető el.

 

2021. május 20.

Jog szekció – Közjog tagozat

https://meet.google.com/mky-jcqr-vrt

12:00

Nagy Gellért

A sokszínű alkotmánybíráskodás

dr. Varga Attila

12:20

Szabó Erzsébet-Zsófia

A Nép Ügyvédjének intézménye alapjogok védelmében, különös tekintettel a járványügyre

dr. Varga Attila

12:40

Szabó Kriszta

 

A kiskorú védelme az audiovizuális tartalmakkal szemben

dr. Kokoly Zsolt

13:00

Szőcs Brigitta

Az influencerek és a közösségi média a véleménynyilvánítás szabadságának nézőpontjából

dr. Kokoly Zsolt

13:20

Incze Izabella–Janka

Telepesek vagy gyarmatosítók, emberek más égitesteken

dr. Fábián Gyula

13:40

Balla Bulcsú

 

Jogos védelem a román büntetőjogban

dr. Kádár Hunor

14:00

Kovács Bence Zsolt

 

Állatok a vádlottak padján (állatperek Európa történetében)

dr. Székely János

14:20

Józsa Ede

 

Jog és sport - jogviszonyok és állami támogatás

 

dr. Kádár Hunor

14:40

Jakab Koppány Atilla

 

Szólásszabadság és az emberhez méltó tájékoztatás a globális térben

dr. Kokoly Zsolt

 

Művészeti alkotások szekció

https://meet.google.com/xqk-uavw-vxk

15:00

Tóth Hunor

solitude

dr. Mira Marincaş

15:20

Fekete Tímea

Paprika hagyománya

dr. Mira Marincaş

15:40

Bodor Balázs-György

Titusz - egy nap

dr. Lakatos Róbert

16:00

Sarnyai Zsófia

Obscura

dr. Mira Marincaş

16:20

Ráduly Sándor

Balkan Lovers

dr. Mira Marincaş

16:40

Ferencz Zsófia

Legato

dr. Pethő Ágnes

 

Jog szekció - Magánjog tagozat

https://meet.google.com/bqg-mgvn-tue

16:00

Iklandi Boglárka

A kiskorúak személyiségi jogainak érvényesítése a médiában

dr. Kokoly Zsolt

16:20

Torjai Gergő-Zoltán

A személyiségi jogok megsértése természetes személyek és közszereplők esetében

dr. Kokoly Zsolt

16:40

Petri Anna-Tünde

 

A nem vagyoni kártérítés összegszerűségét befolyásoló körülmények vizsgálata a testi épség, az egészség megsértése és a hozzátartozó halála esetén

drd. Bartis Előd

17:00

Hannah Laura Howson

Szülők válása, gyerekek drámája, avagy a gyerek váltakozó lakhelye: megoldás vagy tévút?

dr. Sztranyiczki Szilárd

17:20

Kerekes Ákos-Benjámi

 

Az elővásárlási jog a román polgári jogban

dr. Sztranyiczki Szilárd

17:40

Váncsa Réka-Gabriella

 

Az állatvédelemről szóló rendelkezések és az egyes országok kulturális szokásai közötti ellentmondások

dr. Sztranyiczki Szilárd

18:00

Sinkó Zoltán Péter

 

A digitalizáció hatása az atipikus munkavégzésre - távmunka a flexicurity elv tükrében

dr. Vallasek Magdolna Márta

2021. május 21.

14:00

Eredményhírdetés

Köszöntés

 

Táncbemutató – Táncművészet szakos hallgatók előadása

Díjkiosztás

 


 

2021

XI. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

FELHÍVÁS

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tízenegyedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A XI. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

 

A XI. Kari TDK-ra 2021. május 20–21. között kerül sor online.

 

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

 

A XI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1.       Nemzetközi tanulmányok
 2.       Jog
 3.       Környezettudomány
 4.       Művészetelmélet
 5.       Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)            

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a XI. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2023-as XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett XI. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2021. április 28., 23:59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2021. április 28., 23:59 óra 

A jelentkezés módja

A X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2021. április 28., 23:59 óra, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro  honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 •   Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 •   Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok, illetve prezentációk feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.

 


 

2020

X. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA


Online mutatták be munkáikat a hallgatóink a X. Kari TDK-n

Immár tizedik alkalommal szerveztünk Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, a jelenlegi helyzetre való tekintettel ezúttal online tartottuk a különböző szekciókat november 4–5. között. A konferencián a Google Meet felületén lehetett követni az előadásokat, illetve a benevezett hallgatók filmalkotásait vetítettük le.

A X. Kari TDK egy utolsó alkalmat teremtett a résztvevők számára arra, hogy a Kárpát-medencei szintű, 2021 tavaszára tervezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióin részt vehessenek kutatásaikkal, alkotásaikkal. A kivételes helyzetre – és a tavaszi időpont elhalasztására – való tekintettel a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara megnyitotta a jelentkezési lehetőséget az idén végzett hallgatók számára is, így ők is benevezhettek az öt szekció valamelyikébe.

Név Cím Témavezető Helyezés OTDK-kvalifikáció

Jogtudomány szekció - Közjog tagozat

Szász Botond Jogértelmezés és az Alkotmány értelmezése az Alkotmánybíróság joggyakorlata alapján Dr. Varga Attila 1  
Sinkó Péter Zoltán Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem Dr. Kádár Hunor 2  
Nagy Gellért Játékelmélet és a jog kapcsolata Dr. Kádár Hunor 3  

Jogtudomány szekció - Magánjog tagozat

Fűzi Norbert
A korlátolt felelősségű társaság és az affectio societatis viszonya
dr. Veress Emőd 1 igen
Váncsa Réka-Gabriella Az állatok jogainak kérdésköre dr. Szabó András doktorandusz;
dr. Sztranyiczki Szilárd
2  
Józsa Ede Jog és dopping - fogalmak és szabályozás dr. Kádár Hunor 3  
Balla Bulcsú Kártérítési felelősség a 2006. évi 95. törvény 320. cikkének értelmében dr. Kádár Hunor különdíj  

Környezettudomány szekció

Könczey Boróka Poiana Stampei-tőzegláp mikromozaikos élőhelyszerkezetének hatása a pókközösségek összetételére  dr. Urák István 1 igen
Vincze József-Róbert Székelyföldi áványvízforrások kovaalga-közösségei  dr. Szigyártó Lidia 2 igen

Művészeti alkotások szekció

Medve Ferenc Being a Bee dr. Lakatos Róbert 1 igen
Incze Barbara Romhilda Létingadozások dr. Pethő Ágnes 2 igen
Nagy Blanka Ágnes Fehér elefánt formájú hegyek dr. Lakatos Róbert 3 igen
Mikola Csengele Sisters dr. Mira Marincas dicséret  

Nemzetközi tanulmányok szekció

Béres Katalin-Enikő Magyarország menekültpolitikája a 2015-ös migrációs válság idején: migrációs intézkedések az EUB nagyítója alatt dr. Szenkovics Dezső 1 igen
András Kinga A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos szabályozások eltérő jellege az Európai Unió három tagországában dr. Szenkovics Dezső 2 igen
Balla Adorján A közép-európai országok EU-integrációjának előszobája: a CEFTA dr. Murádin János Kristóf 3 igen

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!


 

A konferencia kivonatos füzete »IDE« kattintva érhető el.

PROGRAM

2020. november 4.

12:00 Megnyitó

13:00–14:40 Jogtudomány szekció – Közjog tagozat

14:00–16:00 Művészeti alkotások szekció

14:00–14:05 szekciómegnyitó (Google Meet: meet.google.com/zrn-zokb-rpt)

14:05–15:20 művészeti alkotások élő közvetítése (YouTube: youtu.be/iGyoQO3qQ8M)

15:20–16:00 szekció kiértékelése (Google Meet: meet.google.com/zrn-zokb-rpt)

14:00–15:00 Nemzetközi tanulmányok szekció

17:00–18:20 Jogtudomány szekció – Magánjog tagozat

2020. november 5.

10:00–10:40 Környezettudomány szekció

14:00 Díjkiosztó

A járványhelyzetre való tekintettel minden programpont online zajlik, a Google Meet felületén. Figyelem, a konferencia szekcióit videófelvételen rögzítjük! 

2020. november 4., szerda

Jogtudomány szekció – Közjog tagozat

13:00 Szász Botond Interpretarea dreptului și interpretarea Constituției cu aspecte din jurisprudența Curții Constituționale dr. Varga Attila
13:20 Kerekes Ákos-Benjámin A felvidéki magyarság ellen elkövetett törvényhozói/jogalkotási jogsértések a Második Csehszlovák Köztársaság megalakulás után dr. Fábián Gyula
13:40 Sinkó Zoltán Péter Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem dr. Kádár Hunor
14:00 Kovács Bence Zsolt A terhességmegszakítás szabályozása a román jogfejlődésben dr. Székely János
14:20 Nagy Gellért Játékelmélet és a jog kapcsolata dr. Kádár Hunor

Művészeti alkotások szekció

14:00 Sándor József Benedek Karantén? kisfilm dr. Lakatos Róbert
14:20 Nagy Blanka Ágnes Fehér elefánt formájú hegyek dr. Lakatos Róbert
14:40 Medve Ferenc Being a Bee dr. Lakatos Róbert
15:00 Incze Barbara Romhilda Létingadozások dr. Pethő Ágnes
15:20 Dózsa Endre Előhívás dr. Lakatos Róbert
15:40 Mikola Csengele Sisters dr. Mira Marincaș

Nemzetközi tanulmányok szekció

14:00 András Kinga A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos szabályozások eltérő jellege az Európai Unió három tagországában dr. Szenkovics Dezső
14:20 Balla Adorján A közép-európai országok EU-integrációjának előszobája: a CEFTA dr. habil. Murádin János Kristóf
14:40 Béres Katalin-Enikő Magyarország Menekültpolitikája a 2015-ös Migrációs Válság Idején: Migrációs Intézkedések au EUB Nagyítója Alatt dr. Szenkovics Dezső

Jogtudomány szekció – Magánjog tagozat

17:00 Váncsa Réka-Gabriella Az állatok jogainak kérdésköre dr. Szabó András,
dr. Sztranyiczki Szilárd
17:20 Balla Bulcsú Kártérítési felelősség a 2006. évi 95. törvény 320. cikkének értelmében dr. Kádár Hunor
17:40 Fűzi Norbert A korlátolt felelősségű társaság és az affectio societatis viszonya dr. Veress Emőd
18:00 Józsa Ede Jog és dopping - fogalmak és szabályozás dr. Kádár Hunor

2020. november 5., csütörtök

Környezettudomány szekció

10:00 Könczey Boróka Poiana Stampei-tőzegláp mikromozaikos élőhelyszerkezetének hatása a pókközösségek összetételére dr. Urák István
10:20 Vincze Iozsef-Robert Székelyföldi ásványvízforrások kovaalga-közösségei dr. Szigyártó Irma-Lidia

 


Művészeti alkotások beküldése

Kiegészítő információ a Művészet és művészettudomány II. – Művészeti alkotások szekcióval kapcsolatosan: a kész, végső alkotásokat Google Űrlap segítségével lehet beküldeni a https://forms.gle/9cWoUBkBmYhR5by8A linken. Fontos: az űrlapon beküldött alkotás önmagában nem számít regisztrációnak, a tdk.kv.sapientia.ro honlapon a fent említett időpontig szintén kell regisztrálni, majd belépve a jelentkezéshez szükséges további lépéseket teljesíteni.


 

Lehet jelentkezni a X. Kari TDK-ra

 Megnyitottuk a regisztrációs felületet, elindult a jelentkezés az idei online konferenciára.

Fontos tudnivalók:

 • a jelentkezés online történik, és első lépése a regisztráció – azok számára is újra regisztrálni kell, akik korábban már bejelentkeztek a felületre
 • egy határidő van: október 13., 23:59-ig kell nemcsak beregisztrálni, de kivonatot és dolgozatot/alkotást, koncepciót feltölteni is
 • idén nem szükséges titkosítani a dolgozatokat, a címlapon szerepelhetnek személyes és témavezetői információk is

Online szervezzük meg a X. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát

Ahogy a nyári diákköri fórumot megelőzően ígértük, 2020. november 4–6. között szervezzük meg az idei, online Kari TDK-t.

A járványhelyzetre való tekintettel 2020 őszére halasztottuk az idei Kari TDK-t, amit rendhagyó módon online szervezünk meg a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzattal közösen. A konferenciára minden olyan hallgató jelentkezhet egyénileg vagy csoportosan, aki jelenleg hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a 2019/2020-as tanévben zárta egyetemi tanulmányait.

A X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Jogtudományi szekció
 2. Környezettudományi szekció
 3. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szekció
 4. Művészetelméleti szekció
 5. Művészeti alkotások:
 • Sík- és térbeli művészet (festészet és szobrászat, tervezőgrafika és design, fotó és installáció stb.)
 • Időbeli művészet (animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó, performansz stb.)
 • Zeneművészet (szóló és kamaraművek előadása)
 • Színházművészet, táncművészet tagozat

Határidő jelentkezésre, dolgozat/alkotás beküldésére: 2020. október 13., 23:59

A felhívások, egyéb dokumentumok itt elérhetőek »

Részletek a Kari TDK honlapján és a Facebook-eseményen.

Miért érdemes jelentkezni?

 • a X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára – így még egy utolsó lehetőséget nyújt az OTDK-kvalifikációra
 • online, szakmai zsűri előtt mutathatod be kutatásod, alkotásod
 • összemérheted magad szaktársaiddal és akár más egyetemek hallgatóival is
 • előadói készségeid és technikáid fejlesztheted

#főpróba – Tudományos Diákköri Fórum

Bár a jelenlegi helyzetre való tekintettel a X. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát őszre halasztottuk, a munka nem állt le: örömmel hirdetjük meg a TDK #főpróbáját, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán első ízben megszervezett Tudományos Diákköri Fórumot.

Az esemény nem a hagyományos TDK-t pótolja, hanem mintegy előfutára ennek, egy olyan tudományos fórum, ahol az őszi TDK-ra készülő hallgatóknak lehetőségük lesz a kutatásukat, művészi alkotásukat a jelenlegi fázisukban bemutatni, így az oktatók és kollégák részéről pedig fontos visszajelzéseket, további útmutatásokat kaphatnak.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1599307643559714/

(2020. május 18.)


 

ELHALASZTVA!

Kedves Érdeklődők!

Tekintettel az új járványügyi hivatalos rendelkezésekre a Vezetőtanács, a Járványügyi Operatív Testülettel együttesen elhatározta, hogy a Sapientia EMTE által megszervezendő Tudományos Diákköri Konferenciák megrendezését határozatlan időre elhalasztja. Éppen ezért a X. Kari TDK-ra is egy előre meg nem határozott időpontban kerül sor.

Köszönjük a megértést!

(2020. március 18.)


 

FELHÍVÁS

 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tizedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A X. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A X. Kari TDK-ra 2020. május 13–15. között kerül sor a kar Tordai úti épületében.

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
 2. Jog
 3. Környezettudomány
 4. Művészetelmélet
 5. Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a X. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23.59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2020. április 22., 23.59 óra.

 A jelentkezés módja

A X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23:59, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro  honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 • Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 • Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.


Kari TDK-k és ETDK-k 2020-ban is a Sapientián – középiskolások felé is nyitunk 

A Sapientia EMTE Kari Tehetséggondozó Bizottságai és Hallgatói Önkormányzatai meghirdetik a kari tudományos diákköri konferenciákat (TDK) a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére. A TDK célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. A kari TDK-k a Sapientia EMTE hallgatóin kívül minden más felsőoktatási intézmény diákjai számára is nyitottak, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik. Ettől a tanévtől kezdődően a kari TDK-n részt vehetnek olyan középiskolások is, akik tudományos kutatási eredményeiket ezen a fórumon is be szeretnék mutatni, külön poszterszekció keretében.

A XXIII. Agrártudományi ETDK-nak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara ad otthont, míg a Temesváron zajló XXI. Műszaki ETDK-t a korábbi évekhez hasonlóan a Sapientia EMTE és a Temesvári Műszaki Egyetem közösen szervezi. A kari TDK-k a humán- és reáltudományi szakterületeken, valamint az ETDK-k egyben jelölő fórumok a 2021-es magyarországi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A rendezvényekre az alábbi időpontokban kerül sor:

 •          Csíkszeredai Kari TDK: 2020. május 5.
 •          Marosvásárhelyi Kari TDK: 2020. április 24–25.
 •          Kolozsvári Kari TDK: 2020. május 13–15.
 •          Agrártudományi ETDK (Csíkszereda): 2020. május 5.
 •          XXI. Műszaki ETDK (Temesvár)

A TDK-ra való jelentkezés részleteit a kari felhívások tartalmazzák. A beküldendő kivonat/leírás általános formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK szabályzat írja elő, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt, ezen a linken érhető el. Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak.

(2019. december 13.)


 

2019

IX. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Miért sétálnak a szobrok? – többek között erre is válaszoltak a TDK-n

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat immár kilencedik alkalommal gyűjtött egy csokorba hallgatói kutatásokat és alkotásokat a Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK). A május 15–17. között Kolozsváron zajló eseményen négy tagozatban tartottak bemutatókat az egyetemisták, különböző témaköröket körbejárva.

Szenkovics Dezső dékánhelyettes és főszervező a záróünnepségen elmondta, „annak ellenére, hogy Romániában szinte egyáltalán nincs hagyománya a tudományos diákköri konferenciának, a romániai magyar felsőoktatás aránylag gyorsan betagozódott a Magyarországon nagy múltra visszatekintő rendszerbe”. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a Sapientia kari TDK-ja is, hiszen egyenes továbbjutási fóruma a Kárpát-medencei szintű Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Emellett a TDK azért is fontos, mert jó megmérettetési felület, és nagyban segíti a hallgatók fejlődését.

A kolozsvári Sapientián szervezett IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencián huszonöt benevező versenyzett, akik négy tagozat keretében tartottak bemutatókat. A Művészeti és művészettudományi szekció keretében filmvetítésekre, fotósorozatok bemutatójára és tudományos dolgozat ismertetésre került sor, a Társadalomtudományi szekció Nemzetközi kapcsolatok tagozatában a kolozsvári zsidó közösségének világát ismerhették meg a résztvevők, megtudhatták, miért is sétálnak a szobrok, de a migrációról is tanulhattak új dolgokat az érdeklődők. A Jogtudományi szekció két tagozatban zajlott: magánjogi témakörben a tulajdonjogról, béranyaságról, ingójelzálogról is szó esett, míg a közjogi tagozatban a tanúvédelemről. állatok jogairól vagy akár a videojátékok jogi szabályozásáról is lehetett informálódni.

A benevezők között 3 különdíjat, 4 dicséretet, 7 harmadik helyezést, 3 második helyezést és 2 első helyezést osztottak ki a tagozatok zsűrijei, ezekhez társult 5 kvalifikáció a 2021-ben megszervezésre kerülő XXXV. OTDK-ra. A díjkiosztón a Sapientia EMTE rektorhelyettese, dr. Balog Adalbert is felszólalt, aki gratulált minden résztvevőnek, és arra biztatta őket, hogy jövőre is minél többen gazdagítsák a diákkört.

Cím

Résztvevő

Témavezető

Eredmény

Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat

A 2003-as alkotmánymódosítás hatása a nemzeti kisebbségekre

Nagy Gellért

dr. Varga Attila

II. helyezés

A videojátékokban megjelenített tartalomra vonatkozó szabályozások

Balla Bulcsú

dr. Kokoly Zsolt

III. helyezés

Az állatok jogainak kérdései

Váncsa Ré