Hírek

 

2020  X. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

#főpróba – Tudományos Diákköri Fórum

Bár a jelenlegi helyzetre való tekintettel a X. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát őszre halasztottuk, a munka nem állt le: örömmel hirdetjük meg a TDK #főpróbáját, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán első ízben megszervezett Tudományos Diákköri Fórumot .

Az esemény nem a hagyományos TDK-t pótolja, hanem mintegy előfutára ennek, egy olyan tudományos fórum, ahol az őszi TDK-ra készülő hallgatóknak lehetőségük lesz a kutatásukat, művészi alkotásukat a jelenlegi fázisukban bemutatni, így az oktatók és kollégák részéről pedig fontos visszajelzéseket, további útmutatásokat kaphatnak.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1599307643559714/

(2020. május 18.)


 

ELHALASZTVA!

Kedves Érdeklődők!

Tekintettel az új járványügyi hivatalos rendelkezésekre a Vezetőtanács, a Járványügyi Operatív Testülettel együttesen elhatározta, hogy a Sapientia EMTE által megszervezendő Tudományos Diákköri Konferenciák megrendezését határozatlan időre elhalasztja. Éppen ezért a X. Kari TDK-ra is egy előre meg nem határozott időpontban kerül sor.

Köszönjük a megértést!

(2020. március 18.)


 

FELHÍVÁS

 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tizedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A X. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A X. Kari TDK-ra 2020. május 13–15. között kerül sor a kar Tordai úti épületében.

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
 2. Jog
 3. Környezettudomány
 4. Művészetelmélet
 5. Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a X. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23.59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2020. április 22., 23.59 óra.

 A jelentkezés módja

A X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23:59, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro  honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 • Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 • Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.


Kari TDK-k és ETDK-k 2020-ban is a Sapientián – középiskolások felé is nyitunk 

A Sapientia EMTE Kari Tehetséggondozó Bizottságai és Hallgatói Önkormányzatai meghirdetik a kari tudományos diákköri konferenciákat (TDK) a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére. A TDK célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. A kari TDK-k a Sapientia EMTE hallgatóin kívül minden más felsőoktatási intézmény diákjai számára is nyitottak, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik. Ettől a tanévtől kezdődően a kari TDK-n részt vehetnek olyan középiskolások is, akik tudományos kutatási eredményeiket ezen a fórumon is be szeretnék mutatni, külön poszterszekció keretében.

A XXIII. Agrártudományi ETDK-nak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara ad otthont, míg a Temesváron zajló XXI. Műszaki ETDK-t a korábbi évekhez hasonlóan a Sapientia EMTE és a Temesvári Műszaki Egyetem közösen szervezi. A kari TDK-k a humán- és reáltudományi szakterületeken, valamint az ETDK-k egyben jelölő fórumok a 2021-es magyarországi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A rendezvényekre az alábbi időpontokban kerül sor:

 •          Csíkszeredai Kari TDK: 2020. május 5.
 •          Marosvásárhelyi Kari TDK: 2020. április 24–25.
 •          Kolozsvári Kari TDK: 2020. május 13–15.
 •          Agrártudományi ETDK (Csíkszereda): 2020. május 5.
 •          XXI. Műszaki ETDK (Temesvár)

A TDK-ra való jelentkezés részleteit a kari felhívások tartalmazzák. A beküldendő kivonat/leírás általános formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK szabályzat írja elő, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt, ezen a linken érhető el. Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak.

(2019. december 13.)


 

2019

IX. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Miért sétálnak a szobrok? – többek között erre is válaszoltak a TDK-n

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat immár kilencedik alkalommal gyűjtött egy csokorba hallgatói kutatásokat és alkotásokat a Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK). A május 15–17. között Kolozsváron zajló eseményen négy tagozatban tartottak bemutatókat az egyetemisták, különböző témaköröket körbejárva.

Szenkovics Dezső dékánhelyettes és főszervező a záróünnepségen elmondta, „annak ellenére, hogy Romániában szinte egyáltalán nincs hagyománya a tudományos diákköri konferenciának, a romániai magyar felsőoktatás aránylag gyorsan betagozódott a Magyarországon nagy múltra visszatekintő rendszerbe”. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a Sapientia kari TDK-ja is, hiszen egyenes továbbjutási fóruma a Kárpát-medencei szintű Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Emellett a TDK azért is fontos, mert jó megmérettetési felület, és nagyban segíti a hallgatók fejlődését.

A kolozsvári Sapientián szervezett IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencián huszonöt benevező versenyzett, akik négy tagozat keretében tartottak bemutatókat. A Művészeti és művészettudományi szekció keretében filmvetítésekre, fotósorozatok bemutatójára és tudományos dolgozat ismertetésre került sor, a Társadalomtudományi szekció Nemzetközi kapcsolatok tagozatában a kolozsvári zsidó közösségének világát ismerhették meg a résztvevők, megtudhatták, miért is sétálnak a szobrok, de a migrációról is tanulhattak új dolgokat az érdeklődők. A Jogtudományi szekció két tagozatban zajlott: magánjogi témakörben a tulajdonjogról, béranyaságról, ingójelzálogról is szó esett, míg a közjogi tagozatban a tanúvédelemről. állatok jogairól vagy akár a videojátékok jogi szabályozásáról is lehetett informálódni.

A benevezők között 3 különdíjat, 4 dicséretet, 7 harmadik helyezést, 3 második helyezést és 2 első helyezést osztottak ki a tagozatok zsűrijei, ezekhez társult 5 kvalifikáció a 2021-ben megszervezésre kerülő XXXV. OTDK-ra. A díjkiosztón a Sapientia EMTE rektorhelyettese, dr. Balog Adalbert is felszólalt, aki gratulált minden résztvevőnek, és arra biztatta őket, hogy jövőre is minél többen gazdagítsák a diákkört.

Cím

Résztvevő

Témavezető

Eredmény

Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat

A 2003-as alkotmánymódosítás hatása a nemzeti kisebbségekre

Nagy Gellért

dr. Varga Attila

II. helyezés

A videojátékokban megjelenített tartalomra vonatkozó szabályozások

Balla Bulcsú

dr. Kokoly Zsolt

III. helyezés

Az állatok jogainak kérdései

Váncsa Réka-Gabriella

dr. Szabó András

III. helyezés

A tanúvédelem és annak keretei

Szabó Csaba

dr. Kádár Hunor

III. helyezés, különdíj

A jogi normák értelmezésének módszerei a Román Alkotmánybíróság és Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntéseiben

Szász Botond

dr. Varga Attila

dicséret

Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat

A tulajdonjog felfogásának történeti alakulása

Kovács Bence Zsolt

dr. Székely János

III. helyezés

A mediáció mint alternatív konfliktuskezelési módszer Romániában

Szekeres Ágota

dr. Székely János

III. helyezés

Az ingójelzálog jelentősége és néhány gyakorlatban megjelenő probléma

Fűzi Norbert

dr. Veress Emőd

különdíj

Az elővásárlási jog helye és jelentősége a román jogrendszerben

Sinkó Zoltán Péter

dr. Sztranyiczki Szilárd

különdíj

Művészeti és művészettudományi szekció

Eb gondolat

Frunza Roland

dr. Rebekah Jorgensen

I. helyezés,
OTDK-jelölés

A szépfiú

Miklós Nóra-Tímea

dr. Lakatos Róbert

II. helyezés,
OTDK-jelölés

Családi mindennapok

Vass Márton

dr. Jakab Tibor

III. helyezés,
OTDK-jelölés

SHELTER – Hang és kép kapcsolata, világépítés zörejek által

Jámbor Erik

dr. Lakatos Róbert

dicséret

A némaságtól a láthatatlanig: az ütés hangjai az animációs filmben

Páll Adél

dr. Blos-Jáni Melinda

dicséret

Thomas

Sós Timothy

dr. Felméri Cecília

dicséret

Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat

A Visegrádi Négyek 2018-as magyar elnöksége a sajtó tükrében

Csepán Gellért

dr. Murádin János Kristóf

I. helyezés,
OTDK-jelölés

Az „Övezet és Út Kezdeményezés” (Belt and Road Initiative) geopolitikai és geoökonómiai hatásai az Európai Unióra és annak tagországaira

Szabó Hunor

dr. Szenkovics Dezső

II. helyezés,
OTDK-jelölés

Terrorcselekmények Európában 2015-2016-ban a migrációs válság árnyékában

Beța Daniela-Valentina

dr. Murádin János Kristóf

III. helyezés

A Krím-félsziget elcsatolása 2014-ben és a NATO reakciója

András Kinga

dr. Murádin János Kristóf

különdíj

 

 


 

Szekcióbeosztások

Hamarosan kezdünk!

Elkészült a szekciók előadássorrendes programja, sok sikert kívánunk minden résztvevőnek! Találkozunk csütörtökön 11 órakor a megnyitón!

Aki kíváncsi az előadások tartalmára, elérhetővé tettük a 2019-es kivonatos füzetet.

Május 16., csütörtök

 Művészeti és művészettudományi szekció (A303-as terem)

10:00-10:20 Páll Adél A némaságtól a láthatatlanig: az ütés hangjai az animációs filmben
10:20- 10:40 Kömény Attila Organikus kék
10:40-11:00 Vass Márton Családi mindennapok
11:00- 11:20 Deák-Hunor Attila A Békés Harcos
11:20- 11:40 Frunza Roland Eb gondolat
11:40-12:00 Jámbor Erik SHELTER- Hang és kép kapcsolata, világépítés zörejek által
12:00-12:20 Miklós Nóra-Tímea A szépfiú
12:20- 12:40 Sós Timothy Thomas
   

 Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat (B301-es terem)

12:30-12:50 Fűzi Norbert Az ingójelzálog jelentősége és néhány gyakorlatban megjelenő probléma
12:50-13:10 Sinkó Zoltán Péter Az elővásárlási jog helye és jelentősége a román jogrendszerben
13:10-13:30 Kovács Bence Zsolt A tulajdonjog felfogásának történeti alakulása
13:30-13:50 Szécsi Réka A magzat jogai béranyaság vonatkozásában
13:50-14:10 Szekeres Ágota A mediáció mint alternatív konfliktuskezelési módszer Romániában
   

 Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat (A204-es terem)

13:00-13:20 András Kinga A Krím-félsziget elcsatolása 2014-ben és a NATO reakciója
13:20-13:40 Balla Adorján Erdélyen belüli migráció: magyar és román menekültek a határ két oldalán a második bécsi döntést követően
13:40-14:00 Beța Daniela-Valentina Terrorcselekmények Európában 2015-2016-ban a migrációs válság árnyékában
14:00-14:20 Csepán Gellért Visegrádi Négyek 2018-as magyar elnöksége a sajtó tükrében
14:20- 14:40 Szabó Hunor Az "Övezet és Út Kezdeményezés" (Belt and Road Initiative)  geopolitikai és geoökonómiai hatásai az Európai Unióra és annak tagországaira
14:40-15:00 Teleki Tibor Csongor Kolozsvár zsidó közössége napjainkban
15:00- 15:20 Vincze Edina Aliz Miért sétálnak a szobrok?
   

 Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat (B301-es terem)

16:00-16:20 Szász Botond A jogi normák értelmezésének módszerei a Román Alkotmánybíróság és Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntéseiben
16:20-16:40 Nagy Gellért A 2003-as alkotmánymódosítás hatása a nemzeti kisebbségekre
16:40-17:00 Balla Bulcsú A videojátékokban megjelenített tartalomra vonatkozó szabályozások
17:00-17:20 Szabó Csaba A tanúvédelem és annak keretei
17:20- 17:40 Váncsa Réka-Gabriella Az állatok jogainak kérdései


 

Határidő-emlékeztető

Kedves Résztvevők!

A bemutatók leküldésének határideje 2019. május 13., 23:59. A ktdk@kv.sapientia.ro e-mail-címre várjuk a ppt-ket, letöltött Preziket. 


Program

Május 16., csütörtök

10:00–12:40 Művészeti és művészettudományi szekció (A303)

11:00 Plenáris nyitóelőadás: Terrorizmus. Korunk globális kihívása – dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár (Hunyadi Mátyás díszterem)

12:15 Megnyitó (Hunyadi Mátyás díszterem)

12:30–14:10 Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat (B301)

13:00–15:20 Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat (A204)

16:00–17:40 Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat (B301)

Május 17., péntek

12:00–13:00 Preserving Memories of Amateur Filmmakers: Oral Histories in the Archive (angol nyelvű előadás) – Stefanie Zingl (A303)

13:30 Díjátadó ünnepség (Hunyadi Mátyás díszterem)

A pénteki program részét képezi a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban műhelykonferencia a KAB / Med Kom Bizottság, Sapientia EMTE Média Tanszék és az Erdélyi Audiovizuális Archívum szervezésében.


Határidő-összesítő

Elektronikus jelentkezés és kivonatbeküldés: 2019. március 22., 23.59 óra

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltése: 2019. április 25., 23.59 óra

Bemutatók leküldése: 2019. május 13., 23.59


Felhívás

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár kilencedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A IX. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A IX. Kari TDK-ra 2019. május 15–17. között kerül sor a kar Tordai úti épületében.

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
 2. Jog
 3. Környezettudomány
 4. Művészetelmélet
 5. Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a IX. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett IX. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2019. március 22., 23.59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2019. április 25., 23.59 óra.

A jelentkezés módja

A IX. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2019. március 22., 23:59, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 • Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 • Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok, illetve prezentációk feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok  fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.

További információk a következő elérhetőségeken kérhetők:


2018

Sikeresen lezárult a VIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Közel hetven diák vett részt a VIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencián, művészeti alkotásaikat, előadásokat és dolgozataikat mutatva be a szakmai zsűri előtt.

Az idei diákköri konferencia más egyetemek számára is nyitott volt, hallgatóinkon kívül még öt intézmény diákjai vettek részt. Gratulálunk minden kedves TDK-zónak!

EREDMÉNYEK

<

Jogtudományi szekció

I. helyezés Hajducsi Árpád A királyi lemondás és jogkövetkezményei Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
II. helyezés Enyedi Tamás A tömegverekedés bűncselekménynek vitatott elemei Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar  

 

Művészetelméleti szekció

I. helyezés Ferencz Zsófia Dühöngő bikaborjak. Egy korai Fellini-klasszikus továbbélései a 70-es, 80-as évek amerikai férfi coming-of-age filmjeiben Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
II. helyezés Farkas Boglárka Angéla Harc az arccal, avagy Bette Davis és Gena Rowlands gesztusai a Mi történt Baby Jane-nel? és a Premier c. filmben Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
III. helyezés Incze Romhilda-Barbara Az irracionalitás néma rejtelmeinek vörös világában Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
III. helyezés Víg Zsombor A Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar kolozsvári diákjainak médiafogyasztási szokásai Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
dicséret Patrubány Csilla Nem látta senki – a sebezhetőség ezer árnyalata Barbara Loden Wanda című filmjében Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen

 

Művészeti alkotások szekció – Film és Színház tagozat

I. helyezés Tóthpál Béla  Nem kötöm meg! Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
I. helyezés Szabó János Szilárd Nincstelenek (Anyánk minden este imádkozik) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés András Gedeon Nincstelenek (A nővéremnek még mindig taknyos az orra) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Szekeres Blanka Nincstelenek (Megáll a bogár) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Sosovicza Anna Nincstelenek (Megvert anyám) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Scurtu David Nincstelenek (A málnásban bújunk el a nővéremmel) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Borsos Tamás Nincstelenek (A gyerekeket a gólya hozza) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Pelsőczy Luca Nincstelenek (Anyám hisztériázik) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Tóth Zsófia Nincstelenek (Elképzelem, hogy anyám halott) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Cserna Lili Nincstelenek (Arra ébredek) Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
II. helyezés Frunza Roland Zavar Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar  
II. helyezés Barabás Hunor Óra kattog Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
II. helyezés Fosztó András Egyszer élünk és ez már az! Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
III. helyezés Gál Márk, Pogonyi Hunor, Nagy László #blackout Babeș–Bolyai Tudományegyetem  
III. helyezés Purosz Leonidász Fájdalomküszöb Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
III. helyezés Csergő Tamás „Korlátozott” kreativitás: Haikuk Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar  
III. helyezés Pásztor Márk Dalszerzés színész szakon Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
dicséret Patrubány Csilla Moha Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar  
dicséret Szabó Norbert Zsolt  Hamu és kívánság Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar  

 

Művészeti alkotások szekció – Fotó tagozat

I. helyezés Ilyés Zalán West End Punk Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar igen
I. helyezés Mariș Cristian Daniel Betekintés a bábművészet világába Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
I. helyezés Nagy László Támpontok – egy elszigetelt roma közösség mindennapjai Babeș–Bolyai Tudományegyetem igen
I. helyezés Simon Róbert A kenyér születése Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem igen
dicséret Menyhárt László  Életképek a szénégetők hétköznapjaiból Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  
dicséret Ferencz Zsófia Blue Shift Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar  

 

Művészeti alkotások szekció – Zenei tagozat

I. helyezés Fábián Attila Intés (dal zongorára és énekhangra) Partiumi Keresztény Egyetem igen
I. helyezés Gliga Tudor, Orosz Dávid Duó Gheorghe Dima Zeneakadémia igen
II. helyezés Orosz Dávid Mario Castelnuovo Tedesco – „hommage” Paganini művészetére Gheorghe Dima Zeneakadémia  
III. helyezés Babțan-Varga Flórián Zeneművészet klasszikus gitáron, barokktól napjainkig Gheorghe Dima Zeneakadémia  
dicséret