Hírek

Program

Május 20.

11:00 – Megnyitó (https://meet.google.com/ufr-kham-jbf)

 • dr. Tonk Márton, rektor
 • dr. Weiszburg Tamás, az OTDT alelnöke 

12:00 – Jog szekció - Közjog tagozat (https://meet.google.com/mky-jcqr-vrt)

15:00 – Művészeti alkotások szekció (https://meet.google.com/xqk-uavw-vxk)

16:00 – Jog szekció - Magánjog tagozat (https://meet.google.com/bqg-mgvn-tue)

 

Május 21.

14:00 – Eredményhirdetés (https://meet.google.com/fmb-wddy-avt)

 •          Köszöntés: dr. Balog Adalbert, rektorhelyettes és dr. Szenkovics Dezső, a kar dékánja
 •          Táncbemutató – Táncművészet szakos hallgatók előadása
 •          Díjkiosztás

 

*A járványhelyzetre való tekintettel minden programpont online zajlik, a Google Meet felületén. Figyelem, a konferencia szekcióit videofelvételen rögzítjük!

 

A konferencia kivonatos füzete »IDE« kattintva érhető el.

 

2021. május 20.

Jog szekció – Közjog tagozat

https://meet.google.com/mky-jcqr-vrt

12:00

Nagy Gellért

A sokszínű alkotmánybíráskodás

dr. Varga Attila

12:20

Szabó Erzsébet-Zsófia

A Nép Ügyvédjének intézménye alapjogok védelmében, különös tekintettel a járványügyre

dr. Varga Attila

12:40

Szabó Kriszta

 

A kiskorú védelme az audiovizuális tartalmakkal szemben

dr. Kokoly Zsolt

13:00

Szőcs Brigitta

Az influencerek és a közösségi média a véleménynyilvánítás szabadságának nézőpontjából

dr. Kokoly Zsolt

13:20

Incze Izabella–Janka

Telepesek vagy gyarmatosítók, emberek más égitesteken

dr. Fábián Gyula

13:40

Balla Bulcsú

 

Jogos védelem a román büntetőjogban

dr. Kádár Hunor

14:00

Kovács Bence Zsolt

 

Állatok a vádlottak padján (állatperek Európa történetében)

dr. Székely János

14:20

Józsa Ede

 

Jog és sport - jogviszonyok és állami támogatás

 

dr. Kádár Hunor

14:40

Jakab Koppány Atilla

 

Szólásszabadság és az emberhez méltó tájékoztatás a globális térben

dr. Kokoly Zsolt

 

Művészeti alkotások szekció

https://meet.google.com/xqk-uavw-vxk

15:00

Tóth Hunor

solitude

dr. Mira Marincaş

15:20

Fekete Tímea

Paprika hagyománya

dr. Mira Marincaş

15:40

Bodor Balázs-György

Titusz - egy nap

dr. Lakatos Róbert

16:00

Sarnyai Zsófia

Obscura

dr. Mira Marincaş

16:20

Ráduly Sándor

Balkan Lovers

dr. Mira Marincaş

16:40

Ferencz Zsófia

Legato

dr. Pethő Ágnes

 

Jog szekció - Magánjog tagozat

https://meet.google.com/bqg-mgvn-tue

16:00

Iklandi Boglárka

A kiskorúak személyiségi jogainak érvényesítése a médiában

dr. Kokoly Zsolt

16:20

Torjai Gergő-Zoltán

A személyiségi jogok megsértése természetes személyek és közszereplők esetében

dr. Kokoly Zsolt

16:40

Petri Anna-Tünde

 

A nem vagyoni kártérítés összegszerűségét befolyásoló körülmények vizsgálata a testi épség, az egészség megsértése és a hozzátartozó halála esetén

drd. Bartis Előd

17:00

Hannah Laura Howson

Szülők válása, gyerekek drámája, avagy a gyerek váltakozó lakhelye: megoldás vagy tévút?

dr. Sztranyiczki Szilárd

17:20

Kerekes Ákos-Benjámi

 

Az elővásárlási jog a román polgári jogban

dr. Sztranyiczki Szilárd

17:40

Váncsa Réka-Gabriella

 

Az állatvédelemről szóló rendelkezések és az egyes országok kulturális szokásai közötti ellentmondások

dr. Sztranyiczki Szilárd

18:00

Sinkó Zoltán Péter

 

A digitalizáció hatása az atipikus munkavégzésre - távmunka a flexicurity elv tükrében

dr. Vallasek Magdolna Márta

2021. május 21.

14:00

Eredményhírdetés

Köszöntés

 

Táncbemutató – Táncművészet szakos hallgatók előadása

Díjkiosztás

 


 

2021

XI. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

FELHÍVÁS

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tízenegyedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A XI. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

 

A XI. Kari TDK-ra 2021. május 20–21. között kerül sor online.

 

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

 

A XI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1.       Nemzetközi tanulmányok
 2.       Jog
 3.       Környezettudomány
 4.       Művészetelmélet
 5.       Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)            

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a XI. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2023-as XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett XI. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2021. április 28., 23:59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2021. április 28., 23:59 óra 

A jelentkezés módja

A X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2021. április 28., 23:59 óra, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro  honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 •   Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 •   Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok, illetve prezentációk feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.

 


 

2020

X. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA


Online mutatták be munkáikat a hallgatóink a X. Kari TDK-n

Immár tizedik alkalommal szerveztünk Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, a jelenlegi helyzetre való tekintettel ezúttal online tartottuk a különböző szekciókat november 4–5. között. A konferencián a Google Meet felületén lehetett követni az előadásokat, illetve a benevezett hallgatók filmalkotásait vetítettük le.

A X. Kari TDK egy utolsó alkalmat teremtett a résztvevők számára arra, hogy a Kárpát-medencei szintű, 2021 tavaszára tervezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióin részt vehessenek kutatásaikkal, alkotásaikkal. A kivételes helyzetre – és a tavaszi időpont elhalasztására – való tekintettel a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara megnyitotta a jelentkezési lehetőséget az idén végzett hallgatók számára is, így ők is benevezhettek az öt szekció valamelyikébe.

Név Cím Témavezető Helyezés OTDK-kvalifikáció

Jogtudomány szekció - Közjog tagozat

Szász Botond Jogértelmezés és az Alkotmány értelmezése az Alkotmánybíróság joggyakorlata alapján Dr. Varga Attila 1  
Sinkó Péter Zoltán Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem Dr. Kádár Hunor 2  
Nagy Gellért Játékelmélet és a jog kapcsolata Dr. Kádár Hunor 3  

Jogtudomány szekció - Magánjog tagozat

Fűzi Norbert
A korlátolt felelősségű társaság és az affectio societatis viszonya
dr. Veress Emőd 1 igen
Váncsa Réka-Gabriella Az állatok jogainak kérdésköre dr. Szabó András doktorandusz;
dr. Sztranyiczki Szilárd
2  
Józsa Ede Jog és dopping - fogalmak és szabályozás dr. Kádár Hunor 3  
Balla Bulcsú Kártérítési felelősség a 2006. évi 95. törvény 320. cikkének értelmében dr. Kádár Hunor különdíj  

Környezettudomány szekció

Könczey Boróka Poiana Stampei-tőzegláp mikromozaikos élőhelyszerkezetének hatása a pókközösségek összetételére  dr. Urák István 1 igen
Vincze József-Róbert Székelyföldi áványvízforrások kovaalga-közösségei  dr. Szigyártó Lidia 2 igen

Művészeti alkotások szekció

Medve Ferenc Being a Bee dr. Lakatos Róbert 1 igen
Incze Barbara Romhilda Létingadozások dr. Pethő Ágnes 2 igen
Nagy Blanka Ágnes Fehér elefánt formájú hegyek dr. Lakatos Róbert 3 igen
Mikola Csengele Sisters dr. Mira Marincas dicséret  

Nemzetközi tanulmányok szekció

Béres Katalin-Enikő Magyarország menekültpolitikája a 2015-ös migrációs válság idején: migrációs intézkedések az EUB nagyítója alatt dr. Szenkovics Dezső 1 igen
András Kinga A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos szabályozások eltérő jellege az Európai Unió három tagországában dr. Szenkovics Dezső 2 igen
Balla Adorján A közép-európai országok EU-integrációjának előszobája: a CEFTA dr. Murádin János Kristóf 3 igen

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!


 

A konferencia kivonatos füzete »IDE« kattintva érhető el.

PROGRAM

2020. november 4.

12:00 Megnyitó

13:00–14:40 Jogtudomány szekció – Közjog tagozat

14:00–16:00 Művészeti alkotások szekció

14:00–14:05 szekciómegnyitó (Google Meet: meet.google.com/zrn-zokb-rpt)

14:05–15:20 művészeti alkotások élő közvetítése (YouTube: youtu.be/iGyoQO3qQ8M)

15:20–16:00 szekció kiértékelése (Google Meet: meet.google.com/zrn-zokb-rpt)

14:00–15:00 Nemzetközi tanulmányok szekció

17:00–18:20 Jogtudomány szekció – Magánjog tagozat

2020. november 5.

10:00–10:40 Környezettudomány szekció

14:00 Díjkiosztó

A járványhelyzetre való tekintettel minden programpont online zajlik, a Google Meet felületén. Figyelem, a konferencia szekcióit videófelvételen rögzítjük! 

2020. november 4., szerda

Jogtudomány szekció – Közjog tagozat

13:00 Szász Botond Interpretarea dreptului și interpretarea Constituției cu aspecte din jurisprudența Curții Constituționale dr. Varga Attila
13:20 Kerekes Ákos-Benjámin A felvidéki magyarság ellen elkövetett törvényhozói/jogalkotási jogsértések a Második Csehszlovák Köztársaság megalakulás után dr. Fábián Gyula
13:40 Sinkó Zoltán Péter Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem dr. Kádár Hunor
14:00 Kovács Bence Zsolt A terhességmegszakítás szabályozása a román jogfejlődésben dr. Székely János
14:20 Nagy Gellért Játékelmélet és a jog kapcsolata dr. Kádár Hunor

Művészeti alkotások szekció

14:00 Sándor József Benedek Karantén? kisfilm dr. Lakatos Róbert
14:20 Nagy Blanka Ágnes Fehér elefánt formájú hegyek dr. Lakatos Róbert
14:40 Medve Ferenc Being a Bee dr. Lakatos Róbert
15:00 Incze Barbara Romhilda Létingadozások dr. Pethő Ágnes
15:20 Dózsa Endre Előhívás dr. Lakatos Róbert
15:40 Mikola Csengele Sisters dr. Mira Marincaș

Nemzetközi tanulmányok szekció

14:00 András Kinga A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos szabályozások eltérő jellege az Európai Unió három tagországában dr. Szenkovics Dezső
14:20 Balla Adorján A közép-európai országok EU-integrációjának előszobája: a CEFTA dr. habil. Murádin János Kristóf
14:40 Béres Katalin-Enikő Magyarország Menekültpolitikája a 2015-ös Migrációs Válság Idején: Migrációs Intézkedések au EUB Nagyítója Alatt dr. Szenkovics Dezső

Jogtudomány szekció – Magánjog tagozat

17:00 Váncsa Réka-Gabriella Az állatok jogainak kérdésköre dr. Szabó András,
dr. Sztranyiczki Szilárd
17:20 Balla Bulcsú Kártérítési felelősség a 2006. évi 95. törvény 320. cikkének értelmében dr. Kádár Hunor
17:40 Fűzi Norbert A korlátolt felelősségű társaság és az affectio societatis viszonya dr. Veress Emőd
18:00 Józsa Ede Jog és dopping - fogalmak és szabályozás dr. Kádár Hunor

2020. november 5., csütörtök

Környezettudomány szekció

10:00 Könczey Boróka Poiana Stampei-tőzegláp mikromozaikos élőhelyszerkezetének hatása a pókközösségek összetételére dr. Urák István
10:20 Vincze Iozsef-Robert Székelyföldi ásványvízforrások kovaalga-közösségei dr. Szigyártó Irma-Lidia

 


Művészeti alkotások beküldése

Kiegészítő információ a Művészet és művészettudomány II. – Művészeti alkotások szekcióval kapcsolatosan: a kész, végső alkotásokat Google Űrlap segítségével lehet beküldeni a https://forms.gle/9cWoUBkBmYhR5by8A linken. Fontos: az űrlapon beküldött alkotás önmagában nem számít regisztrációnak, a tdk.kv.sapientia.ro honlapon a fent említett időpontig szintén kell regisztrálni, majd belépve a jelentkezéshez szükséges további lépéseket teljesíteni.


 

Lehet jelentkezni a X. Kari TDK-ra

 Megnyitottuk a regisztrációs felületet, elindult a jelentkezés az idei online konferenciára.

Fontos tudnivalók:

 • a jelentkezés online történik, és első lépése a regisztráció – azok számára is újra regisztrálni kell, akik korábban már bejelentkeztek a felületre
 • egy határidő van: október 13., 23:59-ig kell nemcsak beregisztrálni, de kivonatot és dolgozatot/alkotást, koncepciót feltölteni is
 • idén nem szükséges titkosítani a dolgozatokat, a címlapon szerepelhetnek személyes és témavezetői információk is

Online szervezzük meg a X. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát

Ahogy a nyári diákköri fórumot megelőzően ígértük, 2020. november 4–6. között szervezzük meg az idei, online Kari TDK-t.

A járványhelyzetre való tekintettel 2020 őszére halasztottuk az idei Kari TDK-t, amit rendhagyó módon online szervezünk meg a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzattal közösen. A konferenciára minden olyan hallgató jelentkezhet egyénileg vagy csoportosan, aki jelenleg hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a 2019/2020-as tanévben zárta egyetemi tanulmányait.

A X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Jogtudományi szekció
 2. Környezettudományi szekció
 3. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szekció
 4. Művészetelméleti szekció
 5. Művészeti alkotások:
 • Sík- és térbeli művészet (festészet és szobrászat, tervezőgrafika és design, fotó és installáció stb.)
 • Időbeli művészet (animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó, performansz stb.)
 • Zeneművészet (szóló és kamaraművek előadása)
 • Színházművészet, táncművészet tagozat

Határidő jelentkezésre, dolgozat/alkotás beküldésére: 2020. október 13., 23:59

A felhívások, egyéb dokumentumok itt elérhetőek »

Részletek a Kari TDK honlapján és a Facebook-eseményen.

Miért érdemes jelentkezni?

 • a X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára – így még egy utolsó lehetőséget nyújt az OTDK-kvalifikációra
 • online, szakmai zsűri előtt mutathatod be kutatásod, alkotásod
 • összemérheted magad szaktársaiddal és akár más egyetemek hallgatóival is
 • előadói készségeid és technikáid fejlesztheted

#főpróba – Tudományos Diákköri Fórum

Bár a jelenlegi helyzetre való tekintettel a X. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát őszre halasztottuk, a munka nem állt le: örömmel hirdetjük meg a TDK #főpróbáját, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán első ízben megszervezett Tudományos Diákköri Fórumot.

Az esemény nem a hagyományos TDK-t pótolja, hanem mintegy előfutára ennek, egy olyan tudományos fórum, ahol az őszi TDK-ra készülő hallgatóknak lehetőségük lesz a kutatásukat, művészi alkotásukat a jelenlegi fázisukban bemutatni, így az oktatók és kollégák részéről pedig fontos visszajelzéseket, további útmutatásokat kaphatnak.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1599307643559714/

(2020. május 18.)


 

ELHALASZTVA!

Kedves Érdeklődők!

Tekintettel az új járványügyi hivatalos rendelkezésekre a Vezetőtanács, a Járványügyi Operatív Testülettel együttesen elhatározta, hogy a Sapientia EMTE által megszervezendő Tudományos Diákköri Konferenciák megrendezését határozatlan időre elhalasztja. Éppen ezért a X. Kari TDK-ra is egy előre meg nem határozott időpontban kerül sor.

Köszönjük a megértést!

(2020. március 18.)


 

FELHÍVÁS

 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tizedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A X. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A X. Kari TDK-ra 2020. május 13–15. között kerül sor a kar Tordai úti épületében.

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A X. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

 1. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
 2. Jog
 3. Környezettudomány
 4. Művészetelmélet
 5. Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes rá)

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra releváns reakciókat kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a X. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23.59 óra, eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását az online rendszerbe. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A dolgozat/művészeti alkotás dokumentációjának feltöltési határideje: 2020. április 22., 23.59 óra.

 A jelentkezés módja

A X. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje 2020. március 19., 23:59, eddig kell regisztrálni a  tdk.kv.sapientia.ro  honlap Jelentkezés/Belépés menüpontjánál. Ugyanezen menüpontnál bejelentkezve a regisztráció véglegesítéséhez a következő információkat szükséges megadni:

 • Az előadás címét, az előadó(k) nevét, azok intézményi címeit, témavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét, az előadók elérhetőségeit.
 • Egy maximum 500 leütést tartalmazó kivonatot a dolgozatról/művészeti alkotásról – ennek feltöltése a regisztráció után válik lehetővé.

A dolgozatok feltöltése ugyanezen a felületen elérhető.

A Kari TDK-ra beküldendő kivonat/leírás formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat tartalmazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt érhető el.

A bejelentkezési és kivonatelkészítési, valamint a dolgozatszerkesztési útmutatók a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon a Dokumentumok fül alatt elérhetőek.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.


Kari TDK-k és ETDK-k 2020-ban is a Sapientián – középiskolások felé is nyitunk 

A Sapientia EMTE Kari Tehetséggondozó Bizottságai és Hallgatói Önkormányzatai meghirdetik a kari tudományos diákköri konferenciákat (TDK) a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére. A TDK célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. A kari TDK-k a Sapientia EMTE hallgatóin kívül minden más felsőoktatási intézmény diákjai számára is nyitottak, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik. Ettől a tanévtől kezdődően a kari TDK-n részt vehetnek olyan középiskolások is, akik tudományos kutatási eredményeiket ezen a fórumon is be szeretnék mutatni, külön poszterszekció keretében.

A XXIII. Agrártudományi ETDK-nak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara ad otthont, míg a Temesváron zajló XXI. Műszaki ETDK-t a korábbi évekhez hasonlóan a Sapientia EMTE és a Temesvári Műszaki Egyetem közösen szervezi. A kari TDK-k a humán- és reáltudományi szakterületeken, valamint az ETDK-k egyben jelölő fórumok a 2021-es magyarországi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A rendezvényekre az alábbi időpontokban kerül sor:

 •          Csíkszeredai Kari TDK: 2020. május 5.
 •          Marosvásárhelyi Kari TDK: 2020. április 24–25.
 •          Kolozsvári Kari TDK: 2020. május 13–15.
 •          Agrártudományi ETDK (Csíkszereda): 2020. május 5.
 •          XXI. Műszaki ETDK (Temesvár)

A TDK-ra való jelentkezés részleteit a kari felhívások tartalmazzák. A beküldendő kivonat/leírás általános formai követelményeit és a dolgozat formai követelményeit a Sapientia EMTE Szenátusa által elfogadott TDK szabályzat írja elő, amely az egyetem központi honlapján a Tehetséggondozás/TDK szabályzat fül alatt, ezen a linken érhető el. Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak.

(2019. december 13.)


 

2019

IX. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Miért sétálnak a szobrok? – többek között erre is válaszoltak a TDK-n

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat immár kilencedik alkalommal gyűjtött egy csokorba hallgatói kutatásokat és alkotásokat a Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK). A május 15–17. között Kolozsváron zajló eseményen négy tagozatban tartottak bemutatókat az egyetemisták, különböző témaköröket körbejárva.

Szenkovics Dezső dékánhelyettes és főszervező a záróünnepségen elmondta, „annak ellenére, hogy Romániában szinte egyáltalán nincs hagyománya a tudományos diákköri konferenciának, a romániai magyar felsőoktatás aránylag gyorsan betagozódott a Magyarországon nagy múltra visszatekintő rendszerbe”. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a Sapientia kari TDK-ja is, hiszen egyenes továbbjutási fóruma a Kárpát-medencei szintű Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Emellett a TDK azért is fontos, mert jó megmérettetési felület, és nagyban segíti a hallgatók fejlődését.

A kolozsvári Sapientián szervezett IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencián huszonöt benevező versenyzett, akik négy tagozat keretében tartottak bemutatókat. A Művészeti és művészettudományi szekció keretében filmvetítésekre, fotósorozatok bemutatójára és tudományos dolgozat ismertetésre került sor, a Társadalomtudományi szekció Nemzetközi kapcsolatok tagozatában a kolozsvári zsidó közösségének világát ismerhették meg a résztvevők, megtudhatták, miért is sétálnak a szobrok, de a migrációról is tanulhattak új dolgokat az érdeklődők. A Jogtudományi szekció két tagozatban zajlott: magánjogi témakörben a tulajdonjogról, béranyaságról, ingójelzálogról is szó esett, míg a közjogi tagozatban a tanúvédelemről. állatok jogairól vagy akár a videojátékok jogi szabályozásáról is lehetett informálódni.

A benevezők között 3 különdíjat, 4 dicséretet, 7 harmadik helyezést, 3 második helyezést és 2 első helyezést osztottak ki a tagozatok zsűrijei, ezekhez társult 5 kvalifikáció a 2021-ben megszervezésre kerülő XXXV. OTDK-ra. A díjkiosztón a Sapientia EMTE rektorhelyettese, dr. Balog Adalbert is felszólalt, aki gratulált minden résztvevőnek, és arra biztatta őket, hogy jövőre is minél többen gazdagítsák a diákkört.

Cím

Résztvevő

Témavezető

Eredmény

Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat

A 2003-as alkotmánymódosítás hatása a nemzeti kisebbségekre

Nagy Gellért

dr. Varga Attila

II. helyezés

A videojátékokban megjelenített tartalomra vonatkozó szabályozások

Balla Bulcsú

dr. Kokoly Zsolt

III. helyezés

Az állatok jogainak kérdései

Váncsa Réka-Gabriella

dr. Szabó András

III. helyezés

A tanúvédelem és annak keretei

Szabó Csaba

dr. Kádár Hunor

III. helyezés, különdíj

A jogi normák értelmezésének módszerei a Román Alkotmánybíróság és Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntéseiben

Szász Botond

dr. Varga Attila

dicséret

Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat

A tulajdonjog felfogásának történeti alakulása

Kovács Bence Zsolt

dr. Székely János

III. helyezés

A mediáció mint alternatív konfliktuskezelési módszer Romániában

Szekeres Ágota

dr. Székely János

III. helyezés

Az ingójelzálog jelentősége és néhány gyakorlatban megjelenő probléma

Fűzi Norbert

dr. Veress Emőd

különdíj

Az elővásárlási jog helye és jelentősége a román jogrendszerben

Sinkó Zoltán Péter

dr. Sztranyiczki Szilárd

különdíj

Művészeti és művészettudományi szekció

Eb gondolat

Frunza Roland

dr. Rebekah Jorgensen

I. helyezés,
OTDK-jelölés

A szépfiú

Miklós Nóra-Tímea

dr. Lakatos Róbert

II. helyezés,
OTDK-jelölés

Családi mindennapok

Vass Márton

dr. Jakab Tibor

III. helyezés,
OTDK-jelölés

SHELTER – Hang és kép kapcsolata, világépítés zörejek által

Jámbor Erik

dr. Lakatos Róbert

dicséret

A némaságtól a láthatatlanig: az ütés hangjai az animációs filmben

Páll Adél

dr. Blos-Jáni Melinda

dicséret

Thomas

Sós Timothy

dr. Felméri Cecília

dicséret

Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat

A Visegrádi Négyek 2018-as magyar elnöksége a sajtó tükrében

Csepán Gellért

dr. Murádin János Kristóf

I. helyezés,
OTDK-jelölés

Az „Övezet és Út Kezdeményezés” (Belt and Road Initiative) geopolitikai és geoökonómiai hatásai az Európai Unióra és annak tagországaira

Szabó Hunor

dr. Szenkovics Dezső

II. helyezés,
OTDK-jelölés

Terrorcselekmények Európában 2015-2016-ban a migrációs válság árnyékában

Beța Daniela-Valentina

dr. Murádin János Kristóf

III. helyez&eacu